DPF MAX

ДПФ МАКС е първата българска производствена линия от машини, специализирани в почистването и рециклирането на DPF/FAP филтри и катализатори/SRC на моторни превозни средства.

всички превозни средства

ДПФ МАКС е производствена линия от машини , която покрива с възможности за почистване абсолютно всички превозни средства -от леки автомобили и микробуси до камиони , селскостопанска и тежка техника.

автоматизиран процес

Машините се характеризират с автоматизиран и лесен процес на работа ,който е съобразен с това , че не е необходимо да се извършва от специално обучен персонал . Всеки служител може да работи с нашите машини след кратък инструктаж.

Ефективен процес

Процесът на почистване е изключително ефективен , като позволява почистването на всякакви отлагания във филтъра или катализатора без да застрашава или разрушава неговата структурна цялост.

Какво е

DPF MAX

При работата на двигателя и изгарянето на горивото, част от продуктите на изгарянето, които се отделят са сажди и вредни вещества за атмосферата. Филтрите за твърди частици и катализаторите са предназначени да улавят тези твърди частици, както и други вредни емисии , да намаляват изпускането им в атмосферата с цел опазване на околната среда. Филтрите за твърди частици и катализаторите са скъпоструващи части от превозните средства ,които в процеса на експлоатация и след определен брой изминати километри неминуемо се замърсяват и запушват.Подмяната им като резервна част е скъпоструваща и по тази причина, услугата на почистване предлагана от нашите машини е отлична алтернатива, доказана със своята ефективност.

През изминалата 2020 година излезе официално Патент на територията на Република България процеса и начина на машинно почистване , като нашата компания е ексклузивен притежател на патентното право. Паралелно с това разработихме линия от машини DPF MAX , които с оглед на европейските директиви и наложените еко норми в Европейския съюз, би следвало да бъдат неизменна част от оборудването на всеки автосервиз.

Нашето желание ,като компания и нашите усилия, ще бъдат насочени към това да предоставим услугата по почистване и рециклиране на нашите клиенти ,като си сътрудничим с всички автосервизи и компании в бранша на територията на страната и в чужбина.